INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor legislative in materie pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC Smith&Smith SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră in vederea indeplinirii operatiunii dumneavoastra. Scopul colectării datelor dumneavoastra este: obligaţia legală de identificare a clientului si pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru iniţierea/ finalizarea tranzactiei dumneavoastra. Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuării operaţiunii de plată. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: prestatorii de servicii de plată - corespondenţi ai operatorului sau agenţii acestora, autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, alte institutii financiar-bancar din Romania sau din afara ei.

Conform legislatiei in materie pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la stergerea datelor şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneaovastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC Smith&Smith SRL, Str. George Georgescu nr.10 – intrare prin Justitiei nr. 54, etaj 2, sector 4, Bucuresti.

In plus, am numit un Ofiter pentru Protectia Datelor care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate, sau email : protectiadatelor@smih-smith.ro, telefon : +40.759.034.844.